Voor meer informatie bel: 085 0410 177 of stuur ons een email: [email protected]

U bent nu hier: Home / / VOG aanvragen Apeldoorn

VOG aanvragen Apeldoorn

Aanvragen van een VOG in Apeldoorn Online uw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen (VOG aanvraag) zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Sharing is caring

Openingstijden

Maandag 24 uur per dag.
Dinsdag 24 uur per dag.
Woensdag 24 uur per dag.
Donderdag 24 uur per dag.
Vrijdag 24 uur per dag.
Zaterdag 24 uur per dag.
Zondag 24 uur per dag.

Adres

Straat Heel gemeente Apeldoorn
Stad Apeldoorn
Telefoon 085-1300 605
Email [email protected]
Website VOG aanvragen Apeldoorn
Diensten VOG aanvragen | Verklaring omtrent gedrag aanvragen | VOG verklaring | Aanvragen VOG | VOG aanvragen digitaal | VOG online aanvragen | Aanvraagformulier VOG | Kosten vog |

Aanvragen van een VOG in Apeldoorn

Online uw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen (VOG aanvraag) zonder een afspraak te maken bij de gemeente Apeldoorn.


VOG aanvragen Apeldoorn

 

Verklaring omtrent gedrag aanvragen in Apeldoorn

Steeds vaker zien werkgevers het belang om toekomstige medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen, dat geldt ook voor bedrijven in Apeldoorn. Zo rond 2005 werden er per jaar ongeveer 250.000 aanvragen gedaan, maar heden ten dage zijn het er al 1,2 miljoen. Bedrijven in Apeldoorn zijn zich er terdege van bewust dat een enkele medewerker die wat op zijn kerfstok heeft, het bedrijf of de organisatie in diskrediet kan brengen. Met een VOG, in de volksmond ook wel “verklaring van goed gedrag” genoemd, heeft een werkgever meer zekerheid dat de toekomstige werknemer betrouwbaar is. Deze VOG kan bij de gemeente of middels een online aanvraagformulier VOG worden aangevraagd.

Hoe moet de VOG worden aangevraagd?

Voor het aanvragen bij gemeente Apeldoorn moet betrokkene via de website, telefonisch of via mail een afspraak maken bij de gemeente. Betrokkene dient dan een geldig legitimatiebewijs te overleggen en de leges ten bedrage van € 41,35 contant of via pin te voldoen. Een snellere en efficiëntere manier van aanvragen is echter om dit te doen via een online aanvraagformulier VOG. Dit kan namelijk door de werkgever voor meerdere nieuwe medewerkers tegelijk worden gedaan in plaats van ze allemaal individueel naar gemeente Apeldoorn te sturen.

Hoe gaat het online aanvragen in zijn werk?

De werkgever vult het online aanvraagformulier in en voldoet de gevraagde vergoeding. De dienstverlener controleert het aanvraagformulier en zet het daarna door naar Dienst Justis die het onderzoek doet. Vervolgens krijgt betrokkene op zijn persoonlijke e-mailadres een mail met een aanvraagcode, waarmee hij zijn identiteit kan bevestigen. Hij voldoet dan meteen de leges van € 33,85. Overigens dient betrokkene een DigiD account te hebben. Heeft hij dat niet, dan kan hij deze hier aanvragen. Als dit is afgerond, kan Dienst Justis het onderzoek gaan starten.

Wat houdt het onderzoek in?

Dienst Justis gaat onderzoeken of betrokkene een strafblad heeft, of dat er van betrokkene strafbare feiten bekend zijn. Is dat niet het geval, dan ontvangt de aanvrager binnen twee weken de Verklaring Omtrent Gedrag. Als Dienst Justis wel iets vindt, wordt er nader onderzoek gedaan. Dat wil niet zeggen dat iemand die strafbare feiten heeft gepleegd geen VOG krijgt. Zo zullen snelheidsovertredingen zwaar tellen voor een taxichauffeur, maar niet voor een onderwijzer. Wanneer nader onderzoek nodig is, kan men ervan uitgaan dat deze na uiterlijk acht weken wordt ontvangen.

Belangrijk om te weten

Onderstaande is goed om nota van te nemen:

• De VOG is een persoonlijk document en wordt derhalve naar de persoon gestuurd die het onderzoek betreft, dus nooit naar de werkgever. De werkgever wordt ook niet op de hoogte gesteld dat het onderzoek is afgerond en de verklaring is verstuurd. Als werkgever zult u hier dus zelf bij uw toekomstige werknemer naar moeten vragen.
• De VOG wordt per post verzonden, nooit via e-mail.
• De VOG wordt maar éénmaal verstrekt. De betrokkene kan daarom het beste het originele document tonen aan de toekomstige werkgever en deze in de gelegenheid stellen om een kopie te maken en het origineel terug te vragen.